czyli jak praktycznie zastosować Dialog Sokratejski

w edukacji i pracy

Narzędzia Myślowe wspierają
Pytania Sokratyczne

KURS ONLINE

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSU

Od czasu do czasu stajemy przed koniecznością zatrzymania się i przenalizowania problemu, aby podjąć ważną decyzję. W takich momentach najczęściej czekamy aż nasz mózg da nam jakieś rozwiązanie. Nie potrafimy w takich sytuacjach użyć jakiegoś procesu myślowego, który by nam pomógł przeanalizować dany problem z wielu perspektyw.


Nie nauczyliśmy się takiego podejścia w szkole, bo prawdopodobnie nigdy nie doświadczyliśmy takich narzędzi, takich dyskusji – tam jest kultura 3xZ.


Jednak w życiu potrzebujemy bardzo umiejętności bezstronnego, obiektywnego przenalizowania danego tematu, aby go w pełni zrozumieć. Potrzebujemy odnaleźć ukryte informacje, dostrzec swoje skróty myślowe, schematy, uprzedzenia, założenia. Potrzebujemy zrozumieć jak moje ograniczenia wpływają na postrzeganie danej sytuacji i jak mogę to zmienić, aby podejmować lepsze decyzje, lepiej rozwiązywać problemy.


Można nauczyć się takiej umiejętności – gdy zaczniemy rozwijać krytyczne myślenie. Jednym z najbardziej znanych „narzędzi” krytycznego myślenia jest Dialog Sokratejski (Pytania Sokratyczne). To prawdopodobnie najstarsze „narzędzie” myślowe jakie stworzył człowiek – ma już około 2500 lat. Ale do dziś jest skuteczne, do dziś zaprasza do myślenia, do dziś okazuje się skuteczne - W ŻYCIU OSOBISTYM, ZAWODOWYM, EDUKACYJNYM.

Świat, do którego przygotowywała szkoła według modelu pruskiego już dawno nie istnieje!


Postawy takiej jak: posłuszeństwo, ślepe wykonywanie poleceń, odtwarzanie wg jasno określonych procedur są już dziś nikomu niepotrzebne i mogę przynieść więcej szkód niż korzyści.


Moralnym obowiązkiem szkoły jest przygotować dziecko, ucznia do istniejącego świata oraz do tego co nadchodzi.

Dziś wiemy już, że najlepszym przygotowaniem do życia jest wyposażenie absolwenta w kompetencje 4K – krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność.


Każda szkoła w Polsce zobowiązana jest do rozwoju swoich nauczycieli, aby oferować jak najwyższą jakość nauczania. W większości przypadków pieniądze są wydawane na rozproszone tematy, obszary, kierunki –

w takiej sytuacji trudno o rozwój wszystkich nauczycieli w jednym obszarze, co nie podnosi jakości nauczania w całej szkole (ale tylko

u niektórych nauczycieli).


Jeśli uważasz, że dzisiejsza szkoła nie wypełnia skutecznie swojej misji, poszukujesz nowej wizji dla swojej szkoły, dla swoich nauczycieli, rodziców i dzieci, chcesz spokojnego, kilkuletniego rozwoju

w jednym temacie, to dołącz do naszej społeczności nauczycieli uczących KRYTYCZNEGO MYŚLENIA!

Od czasu do czasu stajemy przed koniecznością zatrzymania się

i przenalizowania problemu, aby podjąć ważną decyzję. W takich momentach najczęściej czekamy aż nasz mózg da nam jakieś rozwiązanie. Nie potrafimy w takich sytuacjach użyć jakiegoś procesu myślowego, który by nam pomógł przeanalizować dany problem z wielu perspektyw.


Nie nauczyliśmy się takiego podejścia

w szkole, bo prawdopodobnie nigdy nie doświadczyliśmy takich narzędzi, takich dyskusji – tam jest kultura 3xZ.


Jednak w życiu potrzebujemy bardzo umiejętności bezstronnego, obiektywnego przenalizowania danego tematu, aby go w pełni zrozumieć. Potrzebujemy odnaleźć ukryte informacje, dostrzec swoje skróty myślowe, schematy, uprzedzenia, założenia. Potrzebujemy zrozumieć jak moje ograniczenia wpływają na postrzeganie danej sytuacji i jak mogę to zmienić, aby podejmować lepsze decyzje, lepiej rozwiązywać problemy.


Można nauczyć się takiej umiejętności – gdy zaczniemy rozwijać krytyczne myślenie. Jednym z najbardziej znanych „narzędzi” krytycznego myślenia jest Dialog Sokratejski (Pytania Sokratyczne). To prawdopodobnie najstarsze „narzędzie” myślowe jakie stworzył człowiek – ma już około 2500 lat. Ale do dziś jest skuteczne, do dziś zaprasza do myślenia, do dziś okazuje się skuteczne - W ŻYCIU OSOBISTYM, ZAWODOWYM, EDUKACYJNYM.

Ten KURS pomoże Ci poznać, zrozumieć,

a przede wszystkim rozpocząć stosowanie Pytań Sokratycznych. Nasze ujęcie Pytań Sokratycznych jest bardzo praktyczne, na dzisiejsze (szybkość

i wielość informacji) czasy.


Zastosowaliśmy kilka narzędzi myślowych, dzięki którym będziesz w stanie szybciej zrealizować cały proces w szkole i w pracy.

Nasz kurs to:

6 MODUŁÓW

ułatwiających realizację

Pytań Sokratycznych

7 NARZĘDZI MYŚLOWYCH

OK. 55 min NAGRAŃ

z prezentacjami pokazującymi proces i narzędzia

do samodzielnego ćwiczenia, analizy

BOGATE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

IconIconIconIcon

ZESTAW

wszystkich Pytań Sokratycznych w PDF

Dialogu Sokratejskiego

PRZYKŁADOWY SCHEMAT

PUSTY FOMULARZ

Dialogu Sokratejskiego

WSPIERAJĄCE GRAFIKI

IconIconIconIcon

Opinie o myśleniu krytycznym

Click to play video
Click to play video
Click to play video
Click to play video

"Szkolenie GENIALNE. Pracuję w szkole już 14 lat,

a nigdy nie byłam na takim, które tyle wniesie w mój warsztat pracy. Bardzo wartościowe i z wielkim poczuciem bezpieczeństwa. Bardzo profesjonalne

z wielkim szacunkiem dla odbiorcy."

"Kiedyś myślałam, że "myślenie krytyczne" dotyczy tylko odpowiedniego zachowania w krytycznych sytuacjach

i podjęcie odpowiednich decyzji. Teraz myślę, że myślenie krytyczne może dotyczyć wszystkich codziennych sytuacji które wymagają większej atencji"

Sylwia

Dorota

"Szkolenie GENIALNE. Pracuję w szkole już

14 lat, a nigdy nie byłam na takim, które tyle wniesie w mój warsztat pracy. Bardzo wartościowe i z wielkim poczuciem bezpieczeństwa. Bardzo profesjonalne

z wielkim szacunkiem dla odbiorcy."

"Kiedyś myślałem, że MK wymaga wyedukowania, jest dla wybrańców. Teraz myślę, że to wspaniałe obszar, który można poznawać, bo ułatwiające życie."

"Znakomite szkolenie, oddani Prowadzący. Temat bardzo zasobny, ale dzięki tym warsztatom zostałam zachęcona aby stosować rutyny MK."

Wiktoria

Jan

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia i zachowań."

"Kiedyś myślałem że to podważanie wszystkiego. Teraz myślę że to spokojne i rozważne podejście szukania skutecznych rozwiązań oparte na faktach!"

Dlaczego warto nam zaufać?

17 LAT DOŚWIADCZEŃ

w obszarze myślenia krytycznego – jesteśmy liderem tego rynku w Polsce

coś co jest od wszystkiego i dla wszystkich… jest do niczego

SPECJALIZUJEMY SIĘ TYLKO W MYŚLENIU KRYTYCZNYM

w naszej puli mamy ponad 70 rutyn

i narzędzi myślowych; jako jedyni mamy je nauczone przez zachodnich Trenerów, doświadczone w polskich szkołach

JEDYNI Z OPRZYRZĄDOWANIEM

IconIcon

EFEKTYWNOŚĆ

mniej, ale mądrzej to nasza dewiza; dzięki narzędziom myślowym jest to możliwe

wiedzę, narzędzia, procesy, które przekazujemy są gotowe do użycia już następnego dnia po szkoleniu

PRAKTYCZNOŚĆ

nasze ujęcie krytycznego myślenia jest najszersze na rynku, zastosujesz je we wszystkich sytuacjach życiowych, zawodowych

WSZECHSTRONNOŚĆ

IconIconIcon

SKUTECZNY PROCES UCZENIA SIĘ UCZESTNIKÓW

nasze kursy/szkolenia opierają się na nowoczesnej dydaktyce/metodyce opartej na najnowszych badaniach

każde nasze szkolenie jest w trzech wersjach: szkolenie stacjonarne, szkolenie online (np. Zoom), kurs online (asynchroniczny) – nie znajdziesz takiej oferty na rynku

ELASTYCZNOŚĆ WYBORÓW

IconIcon

na naszym kursie masz do wykonania konkretne ćwiczenia, aby poznać i rozwijać postawy krytycznego myśliciela

PRAWDZIWA NAUKA

Icon

Myślenie Krytyczne w liczbach

100+

Szkół Uczących Myślenia
szkoleń rad pedagogicznych rocznie

300+

20 000+

Przeszkolonych Nauczycieli
w obszarze MK
przeszkolonych Trenerów Myślenia Krytycznego

200+

Uczniów uczących się
w kulturze MK

30 000+

Zasobów (PDF, wideo, tutoriali, kursów) na platformie szkoleniowej

1000+

Co oferujemy?

Kurs online

 • ROZWOJOWY – każdy moduł to konkretna dawka wiedzy, a w materiałach szkoleniowych znajdziesz ćwiczenia, które powinieneś wykonać, aby przyswoić sobie nową wiedzę, nowe narzędzia myślowe
 • PRAKTYCZNY – nie znajdziesz u nas teorii, „filozofowania” ani „gadającej głowy” - ale wiedzę i narzędzia do zastosowania następnego dnia po zakończonym module
 • PROSTY - każdy moduł to nagranie, z prezentacją, która w prosty, jasny, zrozumiały sposób przedstawia kolejny etap procesu myślowego. Zanim ruszysz do kolejnego etapu powinieneś wykonać ćwiczenie
 • BOGATY W ZASOBY – nasze materiały szkoleniowe zawierają karty rutyn myślowych, dodatkowe artykuły, opracowania, karty, plakaty. Wszystko w nowoczesnej formie graficznej
 • UNIWERSALNY – wiedza z krytycznego myślenia przedstawiona w naszym kursie jest dla wszystkich, bez względu co robisz
 • DOSTĘPNY – masz 12 miesięcy, aby przejść przez nasz kurs (kurs dostępny jest przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu)

NARZĘDZIA MYŚLOWE WSPIERAJĄ

PYTANIA SOKRATYCZNE

Cechy naszego kursu:

Obejrzyj fragment i sprawdź jak wygląda kurs

Click to play video
 • Dostęp do kursu przez 12 miesięcy
 • Karty 6 rutyn myślowych
 • Materiały szkoleniowe do samodzielnego wykonania
 • Zestaw wszystkich Pytań Sokratycznych
 • Przykładowy schemat Dialogu Sokratejskiego

109 zł brutto

Cena zawiera:

Cena kursu

KUP KURS

Kurs składa się z 5 modułów. Każdy moduł zawiera część teoretyczną (omówienie pojedynczej kategorii Pytań Sokratycznych oraz omówienie rutyny myślowej związanej z tą kategorią, wszystko widoczne na prezentacji) oraz część praktyczną – ćwiczenie ujęte w Kursoogarniaczu, aby zrozumieć praktycznie nowe zagadnienie oraz doświadczyć nowych narzędzi myślowych.

Nasz kurs zawiera następujące moduły

MODUŁ 1

 • Wskazówki startowe do kursu
 • Co to są Pytania Sokratyczne, kilka ujęć, definicji
 • Po co/Dlaczego? Stosować Pytania Sokratyczne
 • 6 kategorii Pytań Sokratycznych
 • Gdzie można ich użyć?
 • Dlaczego warto ich używać
 • Co to są narzędzia myślowe?
 • Wskazówki jak przeprowadzać Pytania Sokratyczne
 • Pierwsza Kategoria – Pytania Wyjaśniające
 • Zestaw pytań do tej kategorii
 • Narzędzie myślowe nr 1
 • Ćwiczenie do zrealizowania w „Kursoogarniaczu”

MODUŁ 2

 • Druga Kategoria – Pytania o Założenia
 • Co to są założenia i przekonania i jak wpływają na nasze zachowania
 • Zestaw pytań do tej kategorii
 • Narzędzie myślowe nr 2
 • Ćwiczenie do zrealizowania w „Kursoogarniaczu”

MODUŁ 3

MODUŁ 4

 • Trzecia Kategoria – Pytania o Motywy i Dowody
 • Co to są założenia i przekonania i jak wpływają na nasze zachowania
 • Zestaw pytań do tej kategorii
 • Narzędzie myślowe nr 3
 • Czwarta Kategoria – Pytania o Różne Punkty Widzenia
 • Zestaw pytań do tej kategorii
 • Narzędzie myślowe nr 4
 • Ćwiczenia z obu rutyn do zrealizowania w „Kursoogarniaczu"
 • Piąta Kategoria – Pytania o Implikacje
 • Zestaw pytań do tej kategorii
 • Narzędzie myślowe nr 5
 • Szósta Kategoria – Pytania o Pytania
 • Narzędzie myślowe nr 6
 • Ćwiczenie do zrealizowania w „Kursoogarniaczu”

MODUŁ 5

 • Podsumowanie Pytań Sokratycznych
 • Zestawienie „dobrych” i „złych” pytań
 • Co to znaczy być myślicielem krytycznym
 • Cechy mózgu krytycznego myśliciela
 • Trójkąt kompetencji
 • Narzędzie myślowe nr 7

MODUŁ 6

Nasz Kurs zawiera nagrania, które odtwarzasz na naszej platformie. Materiały szkoleniowe (nasz Kursoogarniacz) jest w PDF - należy go pobrać i wydrukować do realizacji kursu. Kupując nasz kurs masz do niego dostęp przez 12 miesięcy.

Kurs jest asynchroniczny, robisz go w swoim czasie, nie ma żadnych spotkań online. Kurs jest umieszczony na naszej platformie i dostępny 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Nie potrzebujesz żadnego oprogramowania, nasza platforma jest na stronie internetowej.

Otrzymasz od nas instrukcję zalogowania oraz kontakt do admina w razie jakichkolwiek problemów.

IconIconIcon

Poznaj autorów kursu

Maciej Winiarek

Ekspert i trener myślenia krytycznego, trener narzędzi TOC oraz rutyn myślenia krytycznego. Ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie: w korporacji - Dyrektor Finansowy, członek zarządu - odpowiedzialność za restrukturyzację firm, budowanie nowych biznesów. Od 15 lat działa w edukacji. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone”– pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej Sieci Szkół Uczących Myślenia Krytycznego. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”.

Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 4, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.

Katarzyna Winiarek

Najczęściej zadawane pytania

Jakie korzyści mogę uzyskać po ukończeniu tego kursu?

Icon

Czy dostanę certyfikat?

Icon

Czy wystawiacie faktury?

Icon

Opinie po szkoleniach

POLITYKA PRYWATNOŚCI
+48 608 384 102
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl
REGULAMIN SERWISU
IconIcon

Maria

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne związane jest z krytyką... Teraz myślę, że to otworzenie umysłów ludzi

i dzieci oraz budowanie nowej wiedzy na podstawie tej którą już posiadam."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. Teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania

w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia i zachowań."

Natalia

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że jest częścią postawy roszczeniowej, że związane jest z "krytyką, która podcina skrzydła". Teraz myślę, że może mieć pozytywny wpływ na zrozumienie i kreatywność."

Magdalena

Barbara

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym,

że dotyczy oceniania w negatywny sposób, teraz myślę, że to możliwość szerokiego spojrzenia na problem, poddania go twórczej ocenie o głębokiego zastanowienia się nad meritum problemu/zjawiska."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne związane jest

z krytyką... Teraz myślę, że to otworzenie umysłów ludzi

i dzieci oraz budowanie nowej wiedzy na podstawie tej którą już posiadam."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. Teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia

i zachowań."

Natalia

Maria

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że jest częścią postawy roszczeniowej, że związane jest z "krytyką, która podcina skrzydła". Teraz myślę, że może mieć pozytywny wpływ na zrozumienie i kreatywność."

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że dotyczy oceniania w negatywny sposób, teraz myślę, że to możliwość szerokiego spojrzenia na problem, poddania go twórczej ocenie o głębokiego zastanowienia się nad meritum problemu/zjawiska."

Barbara

Magdalena